Po 14 latach od wypadku udało się ustalić ubezpieczyciela aby 22 lata od wypadku i po 6 letnim procesie uzyskać w wyroku kilkumilionowe świadczenia – kolejny sukces na rzecz klientki CDO „MARSHAL” Brokera Ubezpieczeniowego

Detektywistyczne poszukiwanie odpowiedzialnego

W dwutysięcznym roku, małoletnia pasażerka poruszała się w prawidłowo jadącym samochodem osobowym, który został de facto „zepchnięty” z pasa ruchu wąskiej drogi przez rozpędzony, bliżej nieustalony pojazd ciężarowy. W obawie przed zderzeniem z jadącym z nadmierną prędkością samochodem ciężarowym, kierująca zjechała w ostatniej chwili na pobocze, auto uderzyło w drzewo. Skutkiem podjęcia manewru ratunkowego było doznanie przez dziecko pomimo dobrego fotelika, ciężkich obrażeń ciała o charakterze trwałym, które od dnia tragicznego zdarzenia uniemożliwiły jej w sposób całkowity samodzielną egzystencję.

Mimo wielu prób, z udziałem także profesjonalnego prawnika, przez 14 lat nie udało się bliskim ustalić odpowiedzialnego za szkodę ubezpieczyciela, bo… po kilku latach skupienia nad tragedią i wyzwaniami jakie powstały dla całej rodziny – nikt nie był w stanie odtworzyć gdzie ubezpieczony był własny pojazd w dniu zdarzenia. W roku 2000 płacono jeszcze składki gotówką, a rejestry nie obejmowały tego okresu. UFG zaś odmówił kompensacji szkody za nieustalonego kierującego pojazdem ciężarowym tak zwanym TIRem powołując się na wyłączną winę osoby przewożącej małoletnią…

I dopiero po 14 latach od zdarzenia dzięki pomocy CDO „MARSHAL” udało się wręcz detektywistyczną pracą ustalić ubezpieczyciela, któremu można było skutecznie przypisać odpowiedzialność.

Ale ubezpieczyciel jakkolwiek odpowiedzialność przyjął to nie podzielał poglądów o kosztownej niepełnosprawności. Koniecznością stało się zapewnienie kompleksowej opieki, odpowiedniej rehabilitacji – tu bliscy w pierwszych latach wręcz sami przecierali szlaki, szukali doświadczeń w zagranicznych ośrodkach, koncentrując wszystkie wysiłki i czas. 15 lat krzywdy i opieki, leczenia i rehabilitacji wycenił na niespełna 200 tys. zadośćuczynienia a bieżące potrzeby na 2 tys. zł.

Sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy – po latach udało się uzyskać wielomilionowe świadczenia, w tym zwłaszcza rentę zapewniającą bezpieczeństwo poszkodowanej i w efekcie spokój bliskich.

Mając na uwadze brak pełnej kompensacji sprawa trafiła do sądu. Po ponad 6 latach procesu w pierwszej instancji w grudniu 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. II C 779/21) wskazał, że zdaniem sądu rodzaj odniesionych obrażeń, ich zakres i przede wszystkim trwałość, uzasadniały twierdzenie, że przyznane przez pozwanego ubezpieczyciela zadośćuczynienie jest zbyt niskie i nie stanowi odpowiedniej kompensaty krzywd i cierpień, jakich doznała strona powodowa na skutek wspomnianego, tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Nie bez znaczenia pozostał również młody wiek poszkodowanej w chwili wypadku, a co oznaczało, że skutki wypadku są i będą dla niej odczuwalne przez całe życie. Wypadek zdarzył się u niej, u progu życia, pozbawiając ją wszystkich ludzkich radości, możliwości przeżywania wzlotów i upadków, nabywania doświadczenia życiowego i zawodowego. W ocenie sądu, w adekwatnym związku ze szkodą pozostawały również zwiększone potrzeby powódki, odnoszące się do potrzeby pomocy osób trzecich, rehabilitacji, stałej specjalistycznej opieki lekarskiej, specjalistycznego odżywiania, użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych oraz farmakologicznych, kosztów dojazdów na rehabilitację – zatwierdzone również przez specjalistów na etapie postępowania. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że ciężar opieki – wprost i nie wprost finansowy – nie może obciążać rodziny poszkodowanej, gdyż negatywnie odbiłby się na zdrowiu fizycznym i emocjonalnym, zarówno powódki, jak i jej najbliższych. Jest to o tyle istotne, że zwłaszcza renta stanowić ma zabezpieczenie niezależne od tego kto sprawuje opiekę i rehabilitację. Sąd uzupełnił także odszkodowanie za koszty przebudowy mieszkania.

W efekcie wyroku świadczenia przekroczyły już 2 miliony – zakład dokonał wypłaty jedynie do wysokości sumy gwarancyjnej – skarżąc w apelacji także waloryzację, jakiej dokonał sąd pierwszej instancji.
Zaangażowanie w długoletni spór kosztowało ubezpieczyciela ponad 60% wartości świadczeń w postaci odsetek, co z drugiej strony obrazuje, że polityka w której likwidacja szkód ciągnie się latami a ubezpieczycieli nie odstraszają tego koszty, a społecznie poszkodowani muszą sobie przez te lata radzić sami – wciąż jest aktualna.

Sukces w uzyskaniu należnych świadczeń, jest nie tylko istotny dla poszkodowanego, ale również stanowi powód do satysfakcji pełnomocnika. Umiejętnie przeprowadzenie rodziny osoby poszkodowanej przez żmudny proces uzyskania należnych świadczeń pieniężnych z pomocą firmy odszkodowawczej o ugruntowanej pozycji na rynku, pozwala uzyskać niebagatelne korzyści, które z pewnością ułatwią dalsze codzienne funkcjonowanie nie tylko osobie poszkodowanej, ale również jej najbliższym.

W procesie przedsądowym i w aspektach technicznych w toku procesu, jak np. opinie biegłych – pracował tu Broker Ubezpieczeniowy „Marshal” (CDO). Pełnomocnikiem w procesie byli adwokaci: dr hab. Ilona Kwiecień oraz Edgar Mazurek.

Sprawa w toku apelacji, w tym wobec wyczerpania sumy gwarancyjnej i zaskarżenia jej waloryzacji przez ubezpieczyciela.

Ostatnie wpisy

Kategorie

Kategorie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt już wiele lat a wciąż zadłużenie ogromne? Wypłacono Ci kwotę kredytu w złotówkach a przez kursy walut wciąż nie wiesz na czym „stoisz”? Prowadzimy sprawy Frankowiczów przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (lub innej waluty). Ale także weryfikujemy niezasadnie pobrane opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, sprzedaż produktów niedopasowanych do zdolności kredytowej i wymuszenie zakupu produktów powiązanych.

BEZPŁATNA ANALIZA! Indywidualne podejście! Dopasowane do sytuacji zasady wynagradzania.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Windykacja

Kontrahent, zleceniodawca nie płaci? Zajmiemy się tym – od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe po egzekucję komorniczą. Ustalimy jego następców prawnych, zweryfikujemy odpowiedzialność członków zarządu.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Szkody w mieniu (m.in. autocasco, nieruchomości, szkody w transporcie)

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki?  Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.  

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Inne wypadki: produkty niebezpieczne, usługi paramedyczne, upadek drzewa, poślizgnięcie...

Zajmujemy się także innymi wypadkami, spektrum tych spraw jest tak szerokie, iż trudno je wymienić. Mamy tu zarówno produkty niebezpieczne np. poparzenia środkami chemicznymi (poparzenie przełyku u dziecka które otworzyło tzw. Kreta), zatrucia skażoną woda mineralną, oparzenia w zapaleniu ładowarki do telefonu, oparzenia od skarpet złuszczających, jak i poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, upadki drzewa, wciągniecie części ciała przez maszyny, schody ruchome, uszkodzenia niezabezpieczonym nożem na wystawie w sklepie, podanie leków, pobicie …

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki w rolnictwie

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne muszą posiadać ubezpieczenie OC,  a nawet jeśli nie mają go – to odpowiedzialność spoczywa na UFG. Pogryzienie przez psa, kopnięcie krowy, obrażenia od maszyny rolniczej, upadek z drabiny i wiele innych to wypadki za które można uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zarówno jeśli wykonywałeś pracę, jak i gdy jesteś osobą bliską rolnikowi. Wtedy kiedy doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zginął Twój bliski.  Także, jeśli wypadek miał miejsce wiele lat temu. Weryfikujemy stare decyzje, ugody, renty. 

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Błędy medyczne

Nie przyjęto cię do szpitala, nie dokonano właściwej diagnozy lub zaniechano jej, nie wdrożono leczenia w odpowiednim czasie lub adekwatnie  do wiedzy medycznej, zakaziłeś się w szpitalu, nie wdrożono profilaktyki np. p. zakrzepowej? Twoje dziecko doznało szkody przy porodzie wskutek zaniechań w opiece? Jak wielu naszych klientów masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty – za błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny. Za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, przewlekłość leczenia i dodatkowe powikłania, za śmierć osoby bliskiej ale także naruszenie praw pacjenta jak np. prawo do informacji.  Prowadzimy sprawy kompleksowo – w tym z organizacją postępowania przed Komisja ds. Zdarzeń Medycznych, wobec szpitali, lekarzy i innych placówek medycznych oraz ich ubezpieczycieli. Weryfikujemy opinie biegłych,  co bardzo ważne w sytuacji gdy środowisko nie chce potwierdzić błędu w swojej branży. Zapewniamy wsparcie w procesach karnych i dyscyplinarnych.       

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki przy pracy

Wielu naszych klientów uległo wypadkowi przy pracy, doznało choroby zawodowej, także za granicą. Sprawy te wymagają niezwykłej staranności ze względu na trudności z udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy, opiniami z zakresu BHP, weryfikacją  ustaleń protokołów wypadkowych czy ZUS, przekształceniem zakładu pracy, brakiem środków czy ubezpieczenia OC, umową „śmieciową” lub brakiem umowy. Dzięki nam walka z trudnościami staje się wyrównana, a szkody odpowiednio skompensowane. Reprezentujemy poszkodowanych (i ich bliskich) w górnictwie, na budowach, w transporcie, na statkach morskich, supermarketach i wielu innych.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki komunikacyjne

Zderzenia pojazdów, obrażenia kierujących i pasażerów, potrącenia pieszych – uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, wypadki śmiertelne. Weryfikujemy okoliczności, ustalenia policji, negatywne opinie biegłych z ruchu drogowego, uniewinnienia sprawców, orzeczenia medyczne, krzywdzące ugody.   Naszymi klientami są zarówno poszkodowani w wielkich katastrofach (Grenoble, Drzewica) jak i małych wypadkach. Reprezentujemy bezpośrednio poszkodowanych, rodziny ofiar wypadków śmiertelnych. Zapewniamy wsparcie w postępowaniu karnym.  Dochodzimy roszczeń nawet po wielu latach od zdarzenia. Dbamy o poziom rent, nie zawieramy pochopnych ugód, waloryzujemy sumy gwarancyjne w starych sprawach. Nie obawiamy się spraw trudnych, gdzie pieszy jest pod wpływem alkoholu, przechodził na czerwonym świetle czy leżał na drodze, ani takich gdzie nie ustalono sprawcy lub go uniewinniono.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.