Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wypadek drogowy – jak rozumieć pojęcie „pojazdu w ruchu”

Pojazd pchany na drodze w przypadku braku paliwa jest pojazdem w ruchu i ubezpieczyciel odpowiada z ubezpieczenia komunikacyjnego OC orzekł SA w Warszawie

We wrześniu 2020 roku wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakończył się proces dotyczący zdarzenia, które miało miejsce jeszcze w 2011 roku. Prawie 10 lat temu, w sierpniu późną wieczorową porą w wyniku wypadku na drodze zginęły dwie osoby – Pani Zdzisława i jej córka w wieku szkolnym.

Do wypadku doszło, gdy kobieta podróżowała wraz z trojgiem małoletnich dzieci autem osobowym kierowanym przez koleżankę. W pewnym momencie, gdy w pojeździe zabrakło paliwa, kobiety postanowiły, że Pani Zdzisława, przy pomocy dwóch małoletnich córek, przepchnie auto do najbliższej stacji paliw. Z powodu ulewnego deszczu, warunki atmosferyczne tamtej nocy były bardzo niekorzystne, utrudniające jazdę. Kobieta wraz z córkami pchając auto częściowo zasłaniała jego tylne światła, przez co widoczność auta była dodatkowo ograniczona. W takich okolicznościach w samochód oraz pchające go osoby wjechało inne auto. W wyniku tego wypadku zmarła Pani Zdzisława i jedna z jej córek.

W toku postępowania o kompensację szkody dla najbliższych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Zakład Ubezpieczeń podnosił że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, bowiem szkoda wyrządzona osobom pieszym pchającym pojazd, poruszany wyłącznie silą mięśni ludzkich (także po drodze publicznej), nie pozostaje w związku z ruchem tego pojazdu, w sytuacji, gdy szkoda wyrządzona osobom pchającym została spowodowana wyłącznie najechaniem tychże osób przez inny pojazd. Tym samym nie mieści się w zakresie odpowiedzialności zakładu zgodnie z art. 34 ust. 1 i 35 ustawy o ub. obowiązkowych w zw. z art. 436 kodeksu cywilnego.

Pełnomocnik powodów wskazywał na szerokie ujęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela w art. 34 ust. 2 ustawy o ub. obowiązkowych potwierdzane w orzecznictwie SN, co pozwala na uznanie, że nie wyłącza ruchu wbrew stanowisku pozwanego, że samochód był poruszany siłą mięśni ludzkich. Odmienną sytuacją jest – jak wskazuje adwokat Ilona Kwiecień, gdy pojazd jest „ciągnięty przez ludzi, zwierzęta, czy pojazd holujący” gdyż to ciągnący decydują o kierunku i sposobie ruchu. W przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana sposobu wprowadzania w ruch wynikła z nagłej zaskakującej awarii w postaci braku paliwa, ale w chwili zdarzenia za kierownicą pojazdu siedziała wciąż kierująca pojazdem, nadając kierunek pojazdowi, w środku pojazdu znajdował się jeden pasażer, a część pasażerów na chwilę przejściowo została zadysponowana w innym miejscu pojazdu. Pierwotną przyczyną zdarzenia było takie użycie pojazdu przez kierowcę samochodu, że wytworzył on niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mimo braku paliwa pojazd był kierowany po drodze publicznej w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu, w tym poprzez brak właściwego oznakowania w trudnych warunkach pogodowych.

W obu instancjach sąd przychylił się do argumentacji strony powodowej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, że w judykaturze oraz wśród przedstawicieli doktryny występują różne koncepcje odnośnie definicji „pojazdu w ruchu”, jednak przeważający jest pogląd, który to zjawisko interpretuje szeroko. Ruch pojazdu, jako przesłanka odpowiedzialności, nie może być rozumiany wyłącznie w znaczeniu czysto mechanicznym i obejmuje cały okres od momentu rozpoczęcia podróży do jej zakończenia. Należy przy tym wskazać, że szkoda może zostać wyrządzona również w czasie dobrowolnego lub przymusowego postoju pojazdu. Sąd Apelacyjny podkreśla również, że Sąd Najwyższy wypracował linię orzeczniczą, zgodnie z którą „pojazd pozostawiony na drodze publicznej, np. wskutek awarii stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników i dlatego musi być uważany za będący w ruchu”.

W przedmiotowej sprawie auto, zostało niespodziewanie unieruchomione i było dalej poruszane siłą ludzkich mięśni. Spełnione zostały zatem powyżej wskazane przesłanki, pozwalające na uznanie, że pojazd w momencie wypadku był „w ruchu” i tym samym potwierdzona została odpowiedzialność pozwanego.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny inaczej jednak niż sąd pierwszej instancji, określił wartość przyczynienia się do powstania szkody. Z 20% określonych w wyroku Sądu Okręgowego wartość ta została podwyższona do 50%. Sąd Apelacyjny wskazał, że Pani Zdzisława, jako osoba dorosła, a jednocześnie matka małoletnich, powinna zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które niosło ze sobą nocne przedsięwzięcie. Stąd podwyższenie tej wartości sąd uznał za w pełni uzasadnione.

sygn. akt spraw: SO w Warszawie XXV C 617/15, SA w Warszawie VI ACa 698/18

Ostatnie wpisy

Kategorie

Kategorie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt już wiele lat a wciąż zadłużenie ogromne? Wypłacono Ci kwotę kredytu w złotówkach a przez kursy walut wciąż nie wiesz na czym „stoisz”? Prowadzimy sprawy Frankowiczów przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (lub innej waluty). Ale także weryfikujemy niezasadnie pobrane opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, sprzedaż produktów niedopasowanych do zdolności kredytowej i wymuszenie zakupu produktów powiązanych.

BEZPŁATNA ANALIZA! Indywidualne podejście! Dopasowane do sytuacji zasady wynagradzania.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Windykacja

Kontrahent, zleceniodawca nie płaci? Zajmiemy się tym – od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe po egzekucję komorniczą. Ustalimy jego następców prawnych, zweryfikujemy odpowiedzialność członków zarządu.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Szkody w mieniu (m.in. autocasco, nieruchomości, szkody w transporcie)

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki?  Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.  

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Inne wypadki: produkty niebezpieczne, usługi paramedyczne, upadek drzewa, poślizgnięcie...

Zajmujemy się także innymi wypadkami, spektrum tych spraw jest tak szerokie, iż trudno je wymienić. Mamy tu zarówno produkty niebezpieczne np. poparzenia środkami chemicznymi (poparzenie przełyku u dziecka które otworzyło tzw. Kreta), zatrucia skażoną woda mineralną, oparzenia w zapaleniu ładowarki do telefonu, oparzenia od skarpet złuszczających, jak i poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, upadki drzewa, wciągniecie części ciała przez maszyny, schody ruchome, uszkodzenia niezabezpieczonym nożem na wystawie w sklepie, podanie leków, pobicie …

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki w rolnictwie

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne muszą posiadać ubezpieczenie OC,  a nawet jeśli nie mają go – to odpowiedzialność spoczywa na UFG. Pogryzienie przez psa, kopnięcie krowy, obrażenia od maszyny rolniczej, upadek z drabiny i wiele innych to wypadki za które można uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zarówno jeśli wykonywałeś pracę, jak i gdy jesteś osobą bliską rolnikowi. Wtedy kiedy doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zginął Twój bliski.  Także, jeśli wypadek miał miejsce wiele lat temu. Weryfikujemy stare decyzje, ugody, renty. 

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Błędy medyczne

Nie przyjęto cię do szpitala, nie dokonano właściwej diagnozy lub zaniechano jej, nie wdrożono leczenia w odpowiednim czasie lub adekwatnie  do wiedzy medycznej, zakaziłeś się w szpitalu, nie wdrożono profilaktyki np. p. zakrzepowej? Twoje dziecko doznało szkody przy porodzie wskutek zaniechań w opiece? Jak wielu naszych klientów masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty – za błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny. Za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, przewlekłość leczenia i dodatkowe powikłania, za śmierć osoby bliskiej ale także naruszenie praw pacjenta jak np. prawo do informacji.  Prowadzimy sprawy kompleksowo – w tym z organizacją postępowania przed Komisja ds. Zdarzeń Medycznych, wobec szpitali, lekarzy i innych placówek medycznych oraz ich ubezpieczycieli. Weryfikujemy opinie biegłych,  co bardzo ważne w sytuacji gdy środowisko nie chce potwierdzić błędu w swojej branży. Zapewniamy wsparcie w procesach karnych i dyscyplinarnych.       

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki przy pracy

Wielu naszych klientów uległo wypadkowi przy pracy, doznało choroby zawodowej, także za granicą. Sprawy te wymagają niezwykłej staranności ze względu na trudności z udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy, opiniami z zakresu BHP, weryfikacją  ustaleń protokołów wypadkowych czy ZUS, przekształceniem zakładu pracy, brakiem środków czy ubezpieczenia OC, umową „śmieciową” lub brakiem umowy. Dzięki nam walka z trudnościami staje się wyrównana, a szkody odpowiednio skompensowane. Reprezentujemy poszkodowanych (i ich bliskich) w górnictwie, na budowach, w transporcie, na statkach morskich, supermarketach i wielu innych.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki komunikacyjne

Zderzenia pojazdów, obrażenia kierujących i pasażerów, potrącenia pieszych – uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, wypadki śmiertelne. Weryfikujemy okoliczności, ustalenia policji, negatywne opinie biegłych z ruchu drogowego, uniewinnienia sprawców, orzeczenia medyczne, krzywdzące ugody.   Naszymi klientami są zarówno poszkodowani w wielkich katastrofach (Grenoble, Drzewica) jak i małych wypadkach. Reprezentujemy bezpośrednio poszkodowanych, rodziny ofiar wypadków śmiertelnych. Zapewniamy wsparcie w postępowaniu karnym.  Dochodzimy roszczeń nawet po wielu latach od zdarzenia. Dbamy o poziom rent, nie zawieramy pochopnych ugód, waloryzujemy sumy gwarancyjne w starych sprawach. Nie obawiamy się spraw trudnych, gdzie pieszy jest pod wpływem alkoholu, przechodził na czerwonym świetle czy leżał na drodze, ani takich gdzie nie ustalono sprawcy lub go uniewinniono.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.