Ponad milionowe świadczenia – za zaniechanie diagnostyki skutkujące nieodwracalną niepełnosprawnością dziecka zapłaci szpital na Dolnym Śląsku

Wywiad lekarski to nie bierne oczekiwanie na wypowiedź pacjenta lub informacje rodziców.
W 2014 roku do szpitala w Kotlinie Kłodzkiej trafił małoletni pacjent odczuwający silne nudności i ból w okolicy jamy brzusznej. Personel placówki zignorował informacje przekazane przez rodzinę na temat upadku dziecka z krzesełka oraz objawów, które wystąpiły niedługo po zdarzeniu, a także nie przeprowadził dokładnego wywiadu lekarskiego. Po przyjęciu u dziecka rozpoznano jedynie niegroźną infekcję i zaniechano dalszego diagnozowania. Z uwagi na stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia dziecka, dopiero po trzech dniach pobytu w szpitalu personel placówki medycznej zdecydował się wykonać podstawowe badania obrazowe RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej, które ujawniły poważny uraz zagrażający bezpośrednio zdrowiu małoletniego.


To właśnie wtedy zdecydowano o przewiezieniu dziecka z Polanicy Zdrój do jednego ze szpitali we Wrocławiu. Na etapie transportu karetką pogotowia ratunkowego ponownie popełniono kardynalne błędy, które naraziły pacjenta już na bezpośrednią utratę życia. Nie podano tlenu i nie monitorowano parametrów życiowych chłopca. W następstwie zaniechania diagnostyki u dziecka doszło do zatrzymania krążenia i niedotlenienia mózgu, skutkujących nieodwracalnym czterokończynowym porażeniem mózgowym. Chłopiec doznał trwałej niepełnosprawności, jest w pełni zależny od opieki osób najbliższych i wymaga nieustannej całodobowej opieki.


Stało się to podstawą roszczeń wobec placówki medycznej i ubezpieczyciela szpitala w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak szpital przez całe postępowanie sądowe w dwóch instancjach utrzymywał, że wobec dziecka postawiono prawidłową diagnozę i wdrożono odpowiednie leczenie, a winą obarczono rodziców wskazując, że nie podali wszystkich istotnych informacji podczas przyjęcia do szpitala. Przede wszystkim wnosił o oddalenie roszczeń w całości, argumentując swoje stanowisko znacznie zawyżonym roszczeniem rodziców o zadośćuczynienie pieniężne za doznane przez dziecko kalectwo. W tej sprawie istotne stało się wykazanie, że na szpitalu i lekarzach spoczywa obowiązek kompleksowej diagnostyki pacjentów, w której mieści się także tzw. „wywiad lekarski”. Pełnomocnik poszkodowanych adwokat Ilona Kwiecień podkreśla, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż prawidłowe przeprowadzenie wywiadu lekarskiego musi zmierzać do pozyskania zasadniczych, istotnych informacji pozwalających ocenić stan pacjenta, przeprowadzić właściwe badania, postawić diagnozę i wdrożyć terapię. „Prawidłowo przeprowadzony wywiad lekarski nie polega na zadawaniu ogólnikowych pytań, takich jak „co mu jest” – to lekarz powinien wiedzieć jakie symptomy i okoliczności są istotne dla oceny stanu zdrowia, wdrożenia odpowiedniej pogłębionej diagnostyki i w dalszej kolejności leczenia. Obowiązkiem lekarzy i personelu medycznego jest tu przyjęcie aktywnej postawy zmierzającej do prawidłowej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta, jak i również zastosowania właściwego leczenia, mając oczywiście na uwadze wiedzę popartą zawodowym doświadczeniem”.


Z tym stanowiskiem zgodzili się biegli sądowi przyznając, że brak kierunkowych pytań podczas początkowego wywiadu o ewentualne urazy doznane przez dziecko miał kluczowe znaczenie dla postawionej diagnozy i przebiegu dalszego leczenia.

Zarówno sąd I instancji oraz sąd odwoławczy nie miały wątpliwości, że w sprawie doszło do popełnienia błędów w procedurze medycznej – tak w szpitalu jak i podczas transportu, które spowodowały u dziecka trwały rozstrój zdrowia, nierokujący jakąkolwiek poprawą sprawności fizycznej i umysłowej u poszkodowanego. Mimo negowania przez pozwany podmiot leczniczy wysokości zasądzonych na rzecz chłopca roszczeń, sąd uznał, że nie są w żadnym wypadku zawyżone, mając na względzie rozmiar krzywdy jaką małoletni doznał. Część świadczeń pokryje ubezpieczyciel placówki medycznej, w której doszło do sprawowania nienależytej opieki nad chłopcem – ale tylko w zakresie minimalnej sumy gwarancyjnej jaka wymagana jest od szpitali w polisach ubezpieczenia obowiązkowego OC. Jak wskazuje mecenas Ilona Kwiecień – „Powyższa dramatyczna w skutkach sytuacja ukazuje, że ustawodawca od wielu lat nie analizuje prawidłowo ryzyka OC placówek medycznych. Sumy gwarancyjne wymagane dla ochrony polskich szpitali w istocie powinny być o wiele wyższe niż jak dotąd przyjęte 100 tys. euro. Leży to zarówno w interesie pacjentów, aby zapewnić im wystarczającą kompensację finansową, ale także w interesie szpitali i lekarzy, gdyż nie ma możliwości uniknięcia błędów w sztuce lekarskiej. Jednocześnie przyznać trzeba, że błąd zaniechania ze strony personelu medycznego to najsmutniejszy błąd, bowiem nie wynika on z braku odpowiedniego sprzętu czy poziomu trudności przeprowadzonego zabiegu, ale z zaniechania prawidłowego wykonywania obowiązków jakie wiążą się z odpowiedzialnym zawodem lekarza i usługami przez niego świadczonymi o ogromnym znaczeniu społecznym”.

Ostatnie wpisy

Kategorie

Kategorie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt już wiele lat a wciąż zadłużenie ogromne? Wypłacono Ci kwotę kredytu w złotówkach a przez kursy walut wciąż nie wiesz na czym „stoisz”? Prowadzimy sprawy Frankowiczów przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (lub innej waluty). Ale także weryfikujemy niezasadnie pobrane opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, sprzedaż produktów niedopasowanych do zdolności kredytowej i wymuszenie zakupu produktów powiązanych.

BEZPŁATNA ANALIZA! Indywidualne podejście! Dopasowane do sytuacji zasady wynagradzania.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Windykacja

Kontrahent, zleceniodawca nie płaci? Zajmiemy się tym – od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe po egzekucję komorniczą. Ustalimy jego następców prawnych, zweryfikujemy odpowiedzialność członków zarządu.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Szkody w mieniu (m.in. autocasco, nieruchomości, szkody w transporcie)

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki?  Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.  

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Inne wypadki: produkty niebezpieczne, usługi paramedyczne, upadek drzewa, poślizgnięcie...

Zajmujemy się także innymi wypadkami, spektrum tych spraw jest tak szerokie, iż trudno je wymienić. Mamy tu zarówno produkty niebezpieczne np. poparzenia środkami chemicznymi (poparzenie przełyku u dziecka które otworzyło tzw. Kreta), zatrucia skażoną woda mineralną, oparzenia w zapaleniu ładowarki do telefonu, oparzenia od skarpet złuszczających, jak i poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, upadki drzewa, wciągniecie części ciała przez maszyny, schody ruchome, uszkodzenia niezabezpieczonym nożem na wystawie w sklepie, podanie leków, pobicie …

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki w rolnictwie

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne muszą posiadać ubezpieczenie OC,  a nawet jeśli nie mają go – to odpowiedzialność spoczywa na UFG. Pogryzienie przez psa, kopnięcie krowy, obrażenia od maszyny rolniczej, upadek z drabiny i wiele innych to wypadki za które można uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zarówno jeśli wykonywałeś pracę, jak i gdy jesteś osobą bliską rolnikowi. Wtedy kiedy doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zginął Twój bliski.  Także, jeśli wypadek miał miejsce wiele lat temu. Weryfikujemy stare decyzje, ugody, renty. 

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Błędy medyczne

Nie przyjęto cię do szpitala, nie dokonano właściwej diagnozy lub zaniechano jej, nie wdrożono leczenia w odpowiednim czasie lub adekwatnie  do wiedzy medycznej, zakaziłeś się w szpitalu, nie wdrożono profilaktyki np. p. zakrzepowej? Twoje dziecko doznało szkody przy porodzie wskutek zaniechań w opiece? Jak wielu naszych klientów masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty – za błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny. Za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, przewlekłość leczenia i dodatkowe powikłania, za śmierć osoby bliskiej ale także naruszenie praw pacjenta jak np. prawo do informacji.  Prowadzimy sprawy kompleksowo – w tym z organizacją postępowania przed Komisja ds. Zdarzeń Medycznych, wobec szpitali, lekarzy i innych placówek medycznych oraz ich ubezpieczycieli. Weryfikujemy opinie biegłych,  co bardzo ważne w sytuacji gdy środowisko nie chce potwierdzić błędu w swojej branży. Zapewniamy wsparcie w procesach karnych i dyscyplinarnych.       

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki przy pracy

Wielu naszych klientów uległo wypadkowi przy pracy, doznało choroby zawodowej, także za granicą. Sprawy te wymagają niezwykłej staranności ze względu na trudności z udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy, opiniami z zakresu BHP, weryfikacją  ustaleń protokołów wypadkowych czy ZUS, przekształceniem zakładu pracy, brakiem środków czy ubezpieczenia OC, umową „śmieciową” lub brakiem umowy. Dzięki nam walka z trudnościami staje się wyrównana, a szkody odpowiednio skompensowane. Reprezentujemy poszkodowanych (i ich bliskich) w górnictwie, na budowach, w transporcie, na statkach morskich, supermarketach i wielu innych.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki komunikacyjne

Zderzenia pojazdów, obrażenia kierujących i pasażerów, potrącenia pieszych – uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, wypadki śmiertelne. Weryfikujemy okoliczności, ustalenia policji, negatywne opinie biegłych z ruchu drogowego, uniewinnienia sprawców, orzeczenia medyczne, krzywdzące ugody.   Naszymi klientami są zarówno poszkodowani w wielkich katastrofach (Grenoble, Drzewica) jak i małych wypadkach. Reprezentujemy bezpośrednio poszkodowanych, rodziny ofiar wypadków śmiertelnych. Zapewniamy wsparcie w postępowaniu karnym.  Dochodzimy roszczeń nawet po wielu latach od zdarzenia. Dbamy o poziom rent, nie zawieramy pochopnych ugód, waloryzujemy sumy gwarancyjne w starych sprawach. Nie obawiamy się spraw trudnych, gdzie pieszy jest pod wpływem alkoholu, przechodził na czerwonym świetle czy leżał na drodze, ani takich gdzie nie ustalono sprawcy lub go uniewinniono.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.