Katastrofy z udziałem polskiego przewoźnika – w tle ludzki dramat i nieuczciwe firmy dochodzące odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych

Pomimo, że podróż autokarem uchodzi za jedną z najpowszechniejszych metod transportu, z powodzeniem stosowaną w przypadku organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych, wciąż jednak wzbudza wiele emocji w związku z kolejnymi śmiertelnymi wypadkami komunikacyjnymi, odnotowanymi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

W sobotę 6 sierpnia br. opinię publiczną zszokował tragiczny wypadek polskiego autokaru, do którego doszło na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji, w regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Z nieznanych przyczyn autokar wycieczkowy z podróżującymi pielgrzymami zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu, powodując śmierć 12 osób i obrażenia u kolejnych 32 polskich obywateli, którzy pielgrzymowali do Medjugorje – miasta położonego w Bośni i Hercegowinie.

W przypadku znacznej szkody osobie, ubezpieczyciel zmierzy się z ogromnym wyzwaniem, aby uwzględnić roszczenia bliskich osób zmarłych w opisywanym zdarzeniu. Dla przypomnienia: minimalna suma gwarancyjna na szkody osobowe (czyli tyle, ile summa summarum musi wypłacić ubezpieczyciel) w krajach unijnych wynosi 5,21 mln euro (taki limit obowiązuje również w Polsce, w przybliżeniu 26 mln zł). W Chorwacji suma gwarancyjna jest nieco wyższa, gdyż wynosi 48,7 mln kun, czyli ok. 30,6 mln zł (około 6,5 mln euro).

Wypadek autokaru w Chorwacji jest niewątpliwie jedną z największych katastrof z udziałem polskich przewoźników, choć nie jedyną tragiczną w skutkach. Należy przypomnieć, że w lipcu 2007 roku we francuskich Alpach – miejscowość Vizille koło Grenoble, polski autokar uderzył na zakręcie w barierę energochłonną i stoczył się kilkadziesiąt metrów w dolinę rzeki, stając ostatecznie w płomieniach. Podróżowało nim po europejskich sanktuariach maryjnych 50 osób (47 pielgrzymów, dwóch kierowców i przewodniczka). Większość podróżujących pochodziła z województwa zachodniopomorskiego. Zginęło wówczas 26 osób a 24 zostały ciężko ranne. Jak wykazało śledztwo, kierowca użył niewłaściwego hamulca i właśnie to było przyczyną tragedii.

O przedmiotowej sprawie było również głośno w kontekście rekordowego zadośćuczynienia i odszkodowania. Ubezpieczyciel kierowcy autokaru wypłacił poszkodowanej w wypadku niemalże 3 miliony złotych. Na mocy częściowej ugody zawartej przed warszawskim sądem, ubezpieczyciel był zobowiązany do dopłaty 1,1 mln złotych (ponad wcześniej wypłacone 60 tysięcy złotych) zadośćuczynienia, a ponadto zapłaty 1,7 mln złotych skumulowanej renty. Uzyskanie jednego z najwyższych w Polsce odszkodowań powypadkowych przyznanych jednej osobie, było możliwe dzięki podjęciu współpracy z rzetelną firmą pośredniczącą w uzyskaniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych, jaką jest Centrum Dochodzenia Odszkodowań MARSHAL.

Do kolejnego dramatycznego w skutkach wypadku z udziałem autokaru przewożącego 49 uczniów doszło w centrum Świdnicy w 2009 roku. Na skutek uderzenia autokaru w wiadukt kolejowy, 24 uczniów w wieku od dziesięciu do trzynastu lat zostało rannych, doznając ciężkich obrażeń głowy i klatki piersiowej. Dwoje najciężej rannych dzieci operowano w szpitalu. Do wypadku doszło z winy kierującego – źle ocenił wysokość wiaduktu i podjął próbę wjazdu autokarem wyższym o niemal 1,5 metra od wiaduktu kolejowego. W tym miejscu również warto wspomnieć, że uzyskanie należnych świadczeń dla małoletnich podróżników stało się możliwe dzięki obopólnej współpracy z doświadczoną firmą specjalizującą się w reprezentowaniu poszkodowanych na etapie postępowania likwidacyjnego i postępowania sądowego Centrum Dochodzenia Odszkodowań MARSHAL.

Jedna z większych katastrof komunikacyjnych rozegrała się w 2010 roku na autostradzie w pobliżu Berlina. Kierowca polskiego autobusu z turystami powracającymi z Hiszpanii, chcąc ominąć kobietę włączającą się do ruchu, zjechał z drogi i uderzył z impetem w filar autostradowego wiaduktu. Śmierć poniosło wówczas trzynastu pasażerów autokaru, a ponad 29 osób doznało poważnych obrażeń. W akcję ratunkową zaangażowano siedem jednostek lotniczych i ponad trzystu funkcjonariuszy publicznych.

Wspomniane tragiczne wydarzenie było również nieprzyjemne w skutkach dla poszkodowanych, którzy po wypadku podjęli starania o uzyskanie należnego odszkodowania, nawiązując współpracę z Unijnym Centrum Odszkodowań. Osoby, które cudem przeżyły traumatyczny wypadek komunikacyjny wpadły w sidła jednej z firm, w tamtym czasie kreującej swój wizerunek na rzekomym pośredniczeniu w uzyskiwaniu ekwiwalentu pieniężnego na poczet ofiar wypadku. Klienci wspomnianej firmy przez wiele miesięcy podejmowali bezskuteczne próby odzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania, które nieuczciwa firma otrzymała od ubezpieczyciela kierowcy autokaru na etapie trwającego postępowania likwidacyjnego. W wielu przypadkach pokrzywdzeni nigdy nie odzyskali należnego im świadczenia. Wielu poszkodowanym także MARSHAL pomógł w uzyskaniu należnych odszkodowań i były to kwoty znacznie wyższe niż te przyznane na drodze uznania przez zakłady ubezpieczeń.

Dlatego też, tak ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości potencjalnych pokrzywdzonych poprzez nagłaśnianie działań oszustów prowadzących firmy „specjalizujące się” w dochodzeniu odszkodowań. Dramat ludzki niejednokrotnie staje się solidną podstawą do uzyskania przez poszkodowanych należnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, traumę i cierpienie, ale również działa jak magnes na nieuczciwych przedsiębiorców…

Ostatnie wpisy

Kategorie

Kategorie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt już wiele lat a wciąż zadłużenie ogromne? Wypłacono Ci kwotę kredytu w złotówkach a przez kursy walut wciąż nie wiesz na czym „stoisz”? Prowadzimy sprawy Frankowiczów przeciwko bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (lub innej waluty). Ale także weryfikujemy niezasadnie pobrane opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, sprzedaż produktów niedopasowanych do zdolności kredytowej i wymuszenie zakupu produktów powiązanych.

BEZPŁATNA ANALIZA! Indywidualne podejście! Dopasowane do sytuacji zasady wynagradzania.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Windykacja

Kontrahent, zleceniodawca nie płaci? Zajmiemy się tym – od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe po egzekucję komorniczą. Ustalimy jego następców prawnych, zweryfikujemy odpowiedzialność członków zarządu.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty świadczenia w przypadku śmierci, poważnego zachorowania? Bank windykuje zaległość z kredytu hipotecznego, a ubezpieczyciel odmawia zapłaty z umowy ubezpieczenia sprzedanej przez bank przy zawarciu kredytu? Pobrano od Ciebie wysoką opłatę likwidacyjną przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym? Bardzo często niezasadnie, z naruszeniem praw konsumenta.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Szkody w mieniu (m.in. autocasco, nieruchomości, szkody w transporcie)

Szkoda całkowita w autocasco i małe odszkodowanie? Wypłata za zniszczony budynek dużo niższa niż kosztorys ekipy remontowej? Wezwanie do pokrycia kosztów uprzątnięcia autostrady po wypadku twojej ciężarówki?  Weryfikujemy szkody z ubezpieczeń które sam kupiłeś jak i roszczenia innych podmiotów, które można pokryć z Twojej polisy OC.  

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Inne wypadki: produkty niebezpieczne, usługi paramedyczne, upadek drzewa, poślizgnięcie...

Zajmujemy się także innymi wypadkami, spektrum tych spraw jest tak szerokie, iż trudno je wymienić. Mamy tu zarówno produkty niebezpieczne np. poparzenia środkami chemicznymi (poparzenie przełyku u dziecka które otworzyło tzw. Kreta), zatrucia skażoną woda mineralną, oparzenia w zapaleniu ładowarki do telefonu, oparzenia od skarpet złuszczających, jak i poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, upadki drzewa, wciągniecie części ciała przez maszyny, schody ruchome, uszkodzenia niezabezpieczonym nożem na wystawie w sklepie, podanie leków, pobicie …

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki w rolnictwie

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne muszą posiadać ubezpieczenie OC,  a nawet jeśli nie mają go – to odpowiedzialność spoczywa na UFG. Pogryzienie przez psa, kopnięcie krowy, obrażenia od maszyny rolniczej, upadek z drabiny i wiele innych to wypadki za które można uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zarówno jeśli wykonywałeś pracę, jak i gdy jesteś osobą bliską rolnikowi. Wtedy kiedy doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub jeśli zginął Twój bliski.  Także, jeśli wypadek miał miejsce wiele lat temu. Weryfikujemy stare decyzje, ugody, renty. 

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Błędy medyczne

Nie przyjęto cię do szpitala, nie dokonano właściwej diagnozy lub zaniechano jej, nie wdrożono leczenia w odpowiednim czasie lub adekwatnie  do wiedzy medycznej, zakaziłeś się w szpitalu, nie wdrożono profilaktyki np. p. zakrzepowej? Twoje dziecko doznało szkody przy porodzie wskutek zaniechań w opiece? Jak wielu naszych klientów masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty – za błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, techniczny. Za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, przewlekłość leczenia i dodatkowe powikłania, za śmierć osoby bliskiej ale także naruszenie praw pacjenta jak np. prawo do informacji.  Prowadzimy sprawy kompleksowo – w tym z organizacją postępowania przed Komisja ds. Zdarzeń Medycznych, wobec szpitali, lekarzy i innych placówek medycznych oraz ich ubezpieczycieli. Weryfikujemy opinie biegłych,  co bardzo ważne w sytuacji gdy środowisko nie chce potwierdzić błędu w swojej branży. Zapewniamy wsparcie w procesach karnych i dyscyplinarnych.       

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki przy pracy

Wielu naszych klientów uległo wypadkowi przy pracy, doznało choroby zawodowej, także za granicą. Sprawy te wymagają niezwykłej staranności ze względu na trudności z udowodnieniem odpowiedzialności pracodawcy, opiniami z zakresu BHP, weryfikacją  ustaleń protokołów wypadkowych czy ZUS, przekształceniem zakładu pracy, brakiem środków czy ubezpieczenia OC, umową „śmieciową” lub brakiem umowy. Dzięki nam walka z trudnościami staje się wyrównana, a szkody odpowiednio skompensowane. Reprezentujemy poszkodowanych (i ich bliskich) w górnictwie, na budowach, w transporcie, na statkach morskich, supermarketach i wielu innych.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.

Wypadki komunikacyjne

Zderzenia pojazdów, obrażenia kierujących i pasażerów, potrącenia pieszych – uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, wypadki śmiertelne. Weryfikujemy okoliczności, ustalenia policji, negatywne opinie biegłych z ruchu drogowego, uniewinnienia sprawców, orzeczenia medyczne, krzywdzące ugody.   Naszymi klientami są zarówno poszkodowani w wielkich katastrofach (Grenoble, Drzewica) jak i małych wypadkach. Reprezentujemy bezpośrednio poszkodowanych, rodziny ofiar wypadków śmiertelnych. Zapewniamy wsparcie w postępowaniu karnym.  Dochodzimy roszczeń nawet po wielu latach od zdarzenia. Dbamy o poziom rent, nie zawieramy pochopnych ugód, waloryzujemy sumy gwarancyjne w starych sprawach. Nie obawiamy się spraw trudnych, gdzie pieszy jest pod wpływem alkoholu, przechodził na czerwonym świetle czy leżał na drodze, ani takich gdzie nie ustalono sprawcy lub go uniewinniono.

Nie stać cię na pokrywanie kosztów w trakcie sprawy? Brak Ci środków na leczenie? Jeśli nie jesteś pewien czy możemy Ci pomóc – po prostu zadzwoń do nas 801 08 07 66 lub napisz maila.